ALİ ŞERİATİ


Ürün Karşılaştır (0)

Bugün İslam dünyasında şiddetlenen bu yalancı savaş Ali Şiası'yla Muhammedi Sünniliğin savaşı değildir. Bu savaş, "Safevi Şiasi"nın "Emevi Sünniliği" ile savaşı olup Safeviler'in Osmanlılar'la savaşın

Price: 30.00TL 25.50TL

Ve işte o zaman bir yazarın eylemi (işi), bir konuşmacının, bir öğretmenin, bir mütercimin, bir ideologun, bir fikir önderinin, bir tarihçinin, bir aydının eylemi konuşmaktır: Ateşli sözlerden oluşan

Price: 32.00TL 27.20TL

YAZAR : ALİ ŞERİATİFECR YAYINLARIEşekleştirme metotlarının birisi doğrudan, diğeri dolaylıdır. Doğrudan eşekleştirme, zihinleri cehalete veya onları saptırmaya zorlamak yani zihinleri cahilliğe, sapık

Price: 10.00TL 8.50TL

YAZAR : ALİ ŞERİATİFECR YAYINLARIMuhammed İkbal, verimli İslam kültürünün insanlık toplumuna armağan ettiği en parlak fikri ve insani simalardan birisidir. İslam, insan ruhunun çeşitli boyutlarının ta

Price: 26.00TL 22.10TL

YAZAR : ALİ ŞERİATİFECR YAYINLARIBir varmışbir yokmuş,"Tanrı"tan gayrı,hiçbir şey yokmuş.Hiç kimse yokmuş.Tanrı yalnızmış.Tanrı merhametliymiş,Tanrı görenmiş,Tanrı güzelliği sevenmiş,Tanrı iyiliği sev

Price: 7.00TL 5.95TL

Bütün şirk dinlerinde Allah'ın yaratıcılığına inanılırdı. Ancak, rablik, sahiplik söz konusu olunca putların sayısı artıyordu. Nemrud ve Firavun gibi adamlar dahi "yaratıcılık" iddiasında bulunmuyorla

Price: 10.00TL 8.50TL

Bu çağda yaşadığımız için bu çağın en temel sorunlarını görmezlikten gelemeyiz. Şimdi insanı tanımanın temel etken ve şartlarından biri olan dinin sosyal, siyasal, felsefi, bilimsel ve fikrî yollarla

Price: 38.00TL 32.30TL

Önceki peygamberlerin evrensel bir risaleti yoktu. Mesih, yahudi kavminin vaat edilenidir, diğer milletlerin vaat edileni değil. Musa, İsrailoğullarını Firavun ve Kıptilerin esaretinden kurtarmak, onl

Price: 30.00TL 25.50TL

Hayat, döngüsel bir hareket, kısır döngü, boş, anlamsız, tekdüze gelgitler... Temaşa; sonuçsuz, anlamsız sabah ve akşamların seyri; tatsız ve sonu gelmez bir oyun... Zamanın yoktur. Hepsi ızdırap, tel

Price: 15.00TL 12.75TL

Ali'nin Şiiliğine ulaşmaya çabalarsak, aynı zamanda itikadi kardeşliği, safların birliğini ve Ehlisünnet kardeşlerle anlaşmayı da sağlayacağımıza inanıyorum ben. Çünkü Ali'nin Şiiliği, Muhammed'in İsl

Price: 7.00TL 6.00TL

Putperestlik, heykele tapmak değildir; yakuttan, hurmadan, tahtadan, hamurdan yapılan bir heykele ibadet etmek değildir. Putperestlik, sosyal durumu tanrılar ve din aracılığıyla meşrulaştırmaktan ibar

Price: 32.00TL 27.25TL

İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesi ve onun akrabasıdır. Diğer bütün varlıkların kendi emrine verildiği, irade sahibi olan, Allah'ın seçtiği yegane varlıktır. Yani yeryüzünde mutlak irade sahibi olan i

Price: 20.00TL 17.00TL

Tanıma ve anlama meselesi, bilme meselesinden ayrı bir şeydir. Tanıma ve bilme arasındaki ayrımı bilmeyen biri, ne bir şeyi tanıyabilir, ne de bir şeyi bilebilir, isterse tanınmış bir bilgin, büyük bi

Price: 23.00TL 19.50TL

Tanıma ve anlama meselesi, bilme meselesinden ayrı bir şeydir. Tanıma ve bilme arasındaki ayrımı bilmeyen biri, ne bir şeyi tanıyabilir, ne de bir şeyi bilebilir, isterse tanınmış bir bilgin, büyük bi

Price: 20.00TL 17.00TL

Tanıma ve anlama meselesi, bilme meselesinden ayrı bir şeydir. Tanıma ve bilme arasındaki ayrımı bilmeyen biri, ne bir şeyi tanıyabilir, ne de bir şeyi bilebilir, isterse tanınmış bir bilgin, büyük bi

Price: 18.00TL 15.25TL