ALİ ŞERİATİ


Ürün Karşılaştır (0)

Bugün İslam dünyasında şiddetlenen bu yalancı savaş Ali Şiası'yla Muhammedi Sünniliğin savaşı değildir. Bu savaş, "Safevi Şiasi"nın "Emevi Sünniliği" ile savaşı olup Safeviler'in Osmanlılar'la savaşın

Price: 23.00TL 19.50TL

Ve işte o zaman bir yazarın eylemi (işi), bir konuşmacının, bir öğretmenin, bir mütercimin, bir ideologun, bir fikir önderinin, bir tarihçinin, bir aydının eylemi konuşmaktır: Ateşli sözlerden oluşan

Price: 24.00TL 20.50TL

YAZAR : ALİ ŞERİATİFECR YAYINLARIAydın, tek kelimeyle, içinde bulunduğu tarihsel ve toplumsal mekanda kendi “insanî konumu”nun bilincinde olandır. Bu bilinç, cebrî ve zorunlu olarak ona bir sorumluluk

Price: 11.00TL 9.25TL

YAZAR : ALİ ŞERİATİFECR YAYINLARIEşekleştirme metotlarının birisi doğrudan, diğeri dolaylıdır. Doğrudan eşekleştirme, zihinleri cehalete veya onları saptırmaya zorlamak yani zihinleri cahilliğe, sapık

Price: 6.00TL 5.00TL

YAZAR : ALİ ŞERİATİFECR YAYINLARIMuhammed İkbal, verimli İslam kültürünün insanlık toplumuna armağan ettiği en parlak fikri ve insani simalardan birisidir. İslam, insan ruhunun çeşitli boyutlarının ta

Price: 15.00TL 12.75TL

YAZAR : ALİ ŞERİATİFECR YAYINLARIBir varmışbir yokmuş,"Tanrı"tan gayrı,hiçbir şey yokmuş.Hiç kimse yokmuş.Tanrı yalnızmış.Tanrı merhametliymiş,Tanrı görenmiş,Tanrı güzelliği sevenmiş,Tanrı iyiliği sev

Price: 5.00TL 4.00TL

YAZAR : ALİ ŞERİATİFECR YAYINLARIBirden elindeki elmayı uzattı ve gözleriyle benden onu dişlememi istedi. Fakat ben dudaklarımı daha sıkı kapattım. Yüreğimdeki dilsiz bir duygu diyordu ki an, büyük bi

Price: 32.00TL 25.50TL

Bütün şirk dinlerinde Allah'ın yaratıcılığına inanılırdı. Ancak, rablik, sahiplik söz konusu olunca putların sayısı artıyordu. Nemrud ve Firavun gibi adamlar dahi "yaratıcılık" iddiasında bulunmuyorla

Price: 6.00TL 5.00TL

Bu ifade kimilerine tuhaf veya müphem gelebilir. Zira biz şimdiye kadar dinin sürekli küfrün karşısında yer aldığını ve tarih boyunca savaşın din ile dinsizlik arasında meydana geldiğini sanırdık. Bu

Price: 20.00TL 17.00TL

Bu çağda yaşadığımız için bu çağın en temel sorunlarını görmezlikten gelemeyiz. Şimdi insanı tanımanın temel etken ve şartlarından biri olan dinin sosyal, siyasal, felsefi, bilimsel ve fikrî yollarla

Price: 20.00TL 17.00TL

Önceki peygamberlerin evrensel bir risaleti yoktu. Mesih, yahudi kavminin vaat edilenidir, diğer milletlerin vaat edileni değil. Musa, İsrailoğullarını Firavun ve Kıptilerin esaretinden kurtarmak, onl

Price: 16.00TL 13.50TL

Ey Rabbim! Alimlerimize sorumluluk, avamımıza ilim, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza anlayış, anlamışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza şuur, erkeklerimize şeref, yaşlıla

Price: 10.00TL 8.50TL

Dünya ince bir hesaplamaya göre ve somut bir amaç ve hedef için yaratılmıştır. Eğer böyle bir dünya görüşüne sahipsem, her adımımda, her davranışımda inceden inceye düşünmem ve bu adımı atmam gerektiğ

Price: 23.00TL 19.50TL

Çöl ıssız ve sessizdi. Rebeze'de yer gök sanki bu karagünlü iki kahramanı izliyordu. Ölüm yaklaşmıştı. Ebuzer karısına dönüp: “ Kalk, şu tepeye çıkalım. Belki yiyecek bir ot buluruz da açlığımızı gide

Price: 15.00TL 12.75TL

Hayat, döngüsel bir hareket, kısır döngü, boş, anlamsız, tekdüze gelgitler... Temaşa; sonuçsuz, anlamsız sabah ve akşamların seyri; tatsız ve sonu gelmez bir oyun... Zamanın yoktur. Hepsi ızdırap, tel

Price: 15.00TL 12.75TL